Թեղենյաց լեռնաշղթա

Թեղենյաց լեռնաշղթա գտնվում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանագլխին, լեռնաբազուկ Ծաղկունյաց լեռների հարավային ճյուղավորությունում։ Սկսվում է Արքայից լեռնա գագաթից և երկու ճյուղավորումներով ընդգրկում Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղի շրջակայքը։Երկարությունը 10 կմ է։