Կաքավաձոր

  • Գյուղ Կաքավաձոր
  • Գյուղ Կաքավաձոր
  • Գյուղ Կաքավաձոր

Կաքավաձոր գյուղը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնազանգվածների հովտում, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գետերի (Հրազդանի աջակողմյան վտակներ) ծովի մակերեսից 1750մ բարձրության վրա։ Փամբակի հարավահայոց լանջերը լերկ են, ժայռոտ ու կտրտված։ Լանջերի ընդերքը հարուստ է ոսկով, պղնձով և նեֆելինային սիենիտների նյութերով, ալյումինը գերակշիռ է։ Շրջապատված է գեղեցիկ անտառներով։

  • Գյուղ Կաքավաձոր
  • Գյուղ Կաքավաձոր
  • Գյուղ Կաքավաձոր