Վերելք Մարիամ լեռ

 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ

Մարիամ լեռը գտնվում է Կոտայքի մարզում։ Փամբակի լեռնաշղթայի բարձր լեռներից է, բարձրությունը՝ 2499 մետր։ Գագաթից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Ծաղկունյաց և Գեղամա լեռնաշղթան, լավ եղանակի դեպքում երևում է նաև Արագածը։ Լեռը շրջապատված է գեղեցիկ անտառներով։

 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ
 • Mount Mariam / Մարիամ լեռ