Վերելք Ապակեքար լեռ

  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар
  • Apakeqar / Ապակեքար / Апакекар

Ապակեքար լեռը գտնվում է Հայաստանում՝ Տավուշի մարզում, Հաղարծին և Հովք Գյուղեր միջև։ Իջևանի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան մաս է կազմում շրջապատված է գեղեցիկ անտառներով և մարգագետիններով, բնակիչները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, լեռան բարձրությունը 1651 մետր է։