Ապակեքար լեռ

  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар
  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар
  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар

Ապակեքար լեռ / Գտնվում է Հայաստանում՝ Տավուշի մարզում, Հաղարծին և Հովք Գյուղեր միջև։  Իջևանի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան մաս է կազմում շրջապատված է գեղեցիկ անտառներով և մարգագետիններով, բնակիչները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, լեռան բարձրությունը 1651 մետր է։

  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар
  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар
  • Apakeqar Mount / Ապակեքար լեռ / Гора Апакeкар